Livraison de Nos Sushis (2 pcs)
sur Rennes Volney (35700)

Nos Menus Chirashi

Nos Menus Sushi Maki Sashimi

Nos Menus Gyoza et Tataki

Nos Menus Brochettes

Nos Menus Mixtes

Nos Plateaux

Nos Menus Midi

Nos Entrées

Nos Poké Bowl

Nos Sashimi (9 pcs)

Nos Sushis (2 pcs)

Nos Sushis (2 pcs) en livraison sur Rennes Volney (35700)

SU1 - Sushi saumon

4.90 €

SU2 - Sushi thon

5.20 €

SU3 - Sushi saumon cheese

4.90 €

SU4 - Sushi crevettes

5.50 €

SU5 - Sushi daurade

5.20 €

SU6 - Sushi maquereau

5.20 €

SU7 - Sushi anguille

6.50 €

SU8 - Sushi avocat

5.20 €

SU10 - Sushi tartare de saumon

6.50 €

Nos Maki (8 pcs)

Nos California (8 pcs)

Nos Yakitori (2 pcs)

Nos Temaki (1 pcs)

Nos Neige Rolls (6 pcs)

Nos Saumon Rolls (6 pcs)

Nos Printemps Rolls (8 pcs)

Nos Plats Chauds

Nos Desserts

Nos Boissons